Big Oil са изправени пред най-голямото си предизвикателство

Докато петролните гиганти минават от една криза към друга, енергийният свят е в разгара на прехода към възобновяемите енергийни източници